Dokument

Dokument är en eller flera sidor skriven text

på datorn, till exempel i Word.