Diskussionsforum

Diskussionsforum är en webbsida eller en webbplats på internet
där du kan diskutera olika saker.
Du kan ställa frågor
eller skriva dina åsikter om något.
Många internetanvändare besöker diskussionsforum.

Det finns många olika sorters diskussionsforum.
En del av dem är osakliga
där internetanvändare skriver sådant
som är opassande eller elakt.
I en sådan diskussion ska du inte delta.