Digital programmering

Digital programmering är att ge instruktioner till en maskin.

Maskinen kan vara till exepmel en dator

eller en robot.

När maskinen har fått instruktioner

gör maskinen enligt instruktionerna.