Chat

Chat liknar diskussionsforum på internet.

Att chatta betyder att snabbt skicka meddelanden över internet

i ett chatprogram eller på en webbsida.