Banner

En banner är en annons eller reklam
på en webbsida på Internet.
På en banner finns det ofta text och bilder som rör sig.
När du flyttar datormusens pil till bannern
och klickar med datormusens vänstra knapp
kommer du till annonsens webbsida.