Avsändare

Avsändare är den person som har skickat ett e-postmeddelande.