App

En app är ett program som du kan ladda ner
till din pekplatta eller din smarttelefon.
Det finns många olika typer av appar,
till exempel ett spel eller en digital tidning.
Det finns appar som är gratis
och appar som kostar.