Användare

De som använder internet kallas för internetanvändare
eller bara användare.