Analog programmering

Analog programmering är att programmera utan maskin.

 

Analog programmering kan göras på olika sätt.

Du kan till exempel ge instruktioner till en kompis

som följer instruktionerna.

Det är viktigt att instruktionerna är tydliga.

Det är också viktigt att instruktionerna ges i rätt ordning.