Ämnesfält

 

E-postprogrammets rubrikfält kallas för ämnesfält.

Det kan ha olika namn i olika e-postprogram.

Ibland kallas det för ärende-fält eller rubrik-fält.