För handledare

Här hittar du material om att stöda personer med intellektuell funktionsnedsättning att använda IKT. Tryck på bilden för att öppna instruktionerna i pdf-format.

 

Tips till anhoriga och personal om att stoda personer med IF att anvanda IKT 1