Digitala övningar


Här hittar du digitalt material om IKT. Materialet kan användas både på datorn och på pekplattan. En lärare, assistent eller handledare ska gärna vara med i undervisningssituationen när läromedlet används.

 

Digitala övningar

Lättläst IKT: Fota och dela tryggt

attfotaochdelatryggt2

 
Lärarhandledning (pdf)