Videon


Här tipsar vi om videomaterial som du kan ha nytta av när du undervisar elever om Hållbar utveckling. Med hjälp av videomaterialet kan du höja multilitteraciteten och därmed stöda elevernas inlärning. Årskursen är vald utgående ifrån hur vi tror att videoklippet i fråga passar specialundervisning.

 

Videon för åk 1-2: 

Inledande videoklipp till återvinning och sortering
(En liten film om återvinning, Tetra Pak Sverige)

 

Videon för åk 3-6: 

Inledande videoklipp till återvinning och sortering
(En liten film om återvinning, Tetra Pak Sverige)

Exempel 2 på inledande videoklipp till återvinning och sortering
(Återvinning börjar med sortering, Rosk'n Roll)

Mjölkförpackningar tar mindre plats när de viks
(Vik mera! En hälsning från Återvinnarna, Tetra Pak Sverige)

 

Videon för åk 7-9: 

Humoristiskt inledande videoklipp till återvinning och sortering
(En liten film om återvinning, Tetra Pak Sverige)

Exempel 2 på inledande videoklipp till återvinning och sortering
(Återvinning börjar med sortering, Rosk'n Roll)

Mjölkförpackningar tar mindre plats när de viks
(Vik mera! En hälsning från Återvinnarna, Tetra Pak Sverige)

Hållbar livsstil
(Energispanarfilmen, Naturskyddsföreningen)

Hållbar utveckling - mål för år 2030
(Superhjältar och hållbar utveckling 2030, Suomen ulkoministeriö)

Stora miljöfrågor
(Visste du att... - Naturskyddsfäreningen, Naturskyddsföreningen)

 

Till början