Symbolstöd: handbok

 
akk6
 

På denna sida hittar du en handbok för symbol stöd samt till denna relaterade exempel.

 

Handbok

Handbok: symbol- och bildstöd

 

Exempel

Exempel: De första åren, Papunet

Exempel: De första åren, Papuri

Materialet publiceras med tillstånd av © Papunet

Exempel: De första åren, version 1, Widgit

Exempel: De första åren, version 2, Widgit

Materialet publiceras med tillstånd av Symbolbruket, Hargdata. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017, www.symbolbruket.se

Exempel: De första åren , Handlaget 

Bilderna är gjorda av Hannele Rabb.