Sinnesmaterial

 
treatment 1327811 1280

 
På denna sida hittar du material för sinnesstimulering.

 

Sinnesverkstäder

Inspiration för Sinnesverkstad

I detta häfte finns samlade tips och idéer för hur man kan använda sinnesstimulerande material tillsammans med personer på tidig utvecklingsnivå. Ta hjälp av häftet när du planerar en sinnesverkstad.