Solklart: Min världsbild


Solklart sidbild

 
Min världsbild utgör en av sex temahelheter i läromedlet Solklart Omgivningslära. Läromedlet följer den nya läroplanen och är en uppdatering av den äldre versionen Solklart. Läromedlet är planerat för elever inom specialundervisningen och kan användas flexibelt i årskurserna 3-6. Läromedlet är ett grundmaterial i lättläst form och innehåller två läsnivåer med uppgifter. Materialproduktionen har finansierats av Brita Maria Renlunds stiftelse och Kulturfonden.

Du hittar alla kapitel ur Min världsbild samt tillhörande lärarhandledning på denna sida. Klicka på bildlänkarna för att se filerna.

Kapitel

varlden klickbild


 Världen


kartor klickbild

  Kartor


Finland klickbild

 Finland


norden klickbild
 Norden


europa klickbild

 Europa


nordamerika klickbild

  Nordamerika


sydamerika klickbild

  Sydamerika


afrika klickbild

  Afrika


asien klickbild

 Asien

 
oceanien klickbild

 Oceanien


antarktis klickbild

 Antarktis

 

Tilläggsmaterial

Lärarhandledning (pdf)