Finska: Minne&Sinne


minnesinne3
Minne&Sinne är ett läromedel i finska för specialundervisningen. Lärum publicerar dessa kurser under år 2020.

Läromedlet innehåller sex temaområden, valda enligt grundläggande vardagskunskap som behövs för att klara enkel finska. Läromedlet är nivåindelat. I nivån Ord tränar vi ordförråd. I nivån Text hittar du enkla texter bestående av 3-5 meningar med 3-5 ord. 

Vi publicerar också ett antal grammatikkurser som stöd för de mest vardagliga uttrycken.

Uppgiftspapper till nivå Ord hittar du här.

Här hittar du bilder på personerna.

Lärarhandledning på kommande!

Läromedlet Minne&Sinne är levande och vi kommer att göra förändringar på basen av den feedback vi får in. I samarbete med er utvecklas materialet i enlighet med era önskemål. Kontakta fredrika.nyqvist@larum.fi

Läromedlet bygger på texter och bakgrundsmaterial av författarna Mikaela Stens och Camilla Fellman.

Illustrationer är gjorda av Anton Nylén, Hanna Björkqvist och Erika Fellman.

Redaktör Fredrika Nyqvist


Tema 1: Kotona

kotona ord2

 kotona text2