Finska: Minne&Sinne


minnesinne3
Minne&Sinne är ett läromedel i finska för specialundervisningen. Läromedlet innehåller fem temaområden, valda enligt grundläggande vardagskunskap som behövs för att klara enkel finska. Läromedlet är nivåindelat. I nivån Ord tränar vi ordförråd. I nivån Text hittar du enkla texter bestående av 3-5 meningar med 3-5 ord. Grammatikkurserna fungerar som stöd för de mest vardagliga uttrycken. Materialproduktionen har finansierats av Brita Maria Renlunds stiftelse och Kulturfonden.

Du kan också läsa en handledning som beskriver materialet.


Tema 1: Kotona

 Kotona1 ord
Kotona ord

kotona1 text
Kotona text

 

Tema 2: Liikkeellä

 liikkeella ord
Liikkeellä ord

 Liikkeella text
Liikkeellä text

 

Tema 3: Asioilla

  asioilla ord
Asioilla ord

 Asioilla text2
Asioilla text

 

Tema 4: Apua

 Apua ord
Apua ord

 Apua text
Apua text

 

Tema 5: Vapaa-aika

 vapaaaika ord
Vapaa-aika ord

 Vapaa aika text
Vapaa-aika text

 

Grammatikkurser

 tidsuttryck
Tidsuttryck

 Hur mycket ar klockan
Hur mycket är klockan?

 Vart Var Varifran
Vart? Var? Varifrån?

 Possessivsuffix
Possessivsuffix

 Komparativ och superlativ2
Komparativ och superlativ

Tilläggsmaterial

Lärarhandledning (pdf)

Uppgiftspapper till nivå Ord hittar du här.

Här hittar du bilder på personerna.