Solklart: Jag som människa

Solklart sidbild3
 
Jag som människa utgör en av sex temahelheter i läromedlet Solklart Omgivningslära. Läromedlet följer den nya läroplanen och är en uppdatering av den äldre versionen Solklart. Läromedlet är planerat för elever inom specialundervisningen och kan användas flexibelt i årskurserna 3-6. Läromedlet är ett grundmaterial i lättläst form och innehåller två läsnivåer med uppgifter. Materialproduktionen har finansierats av Brita Maria Renlunds stiftelse.

Du hittar alla kapitel ur Jag som människa samt tillhörande lärarhandledning på denna sida. Klicka på bildlänkarna för att se filerna.

 
Kapitel

Halsa

 
Kroppen2

 
Sinnen3
 
Kanslor3
 
ML3
 

Tilläggsmaterial


Lärarhandledning (pdf)

 

Material med symbolstöd


Hälsa 1 (swdoc)

Hälsa 2 (swdoc)

Hälsa 3 (swdoc)

Styr ditt beteende, Identitet (swdoc)

Positiva och negativa känslor (swdoc)

Kroppen (swdoc)

Skelettet (swdoc)

Hjärnan (swdoc)

Hjärtat (swdoc)

Musklerna (swdoc)

Nerverna (swdoc)

Lungorna (swdoc)

 

Uppgifter till materialet med symbolstöd

Hälsa: Uppgift (swdoc)

Hälsa: Maten (swdoc)

Hälsa: Frukt (swdoc)

Hälsa: Grönsaker och rotfrukter (swdoc)

Hälsa: Näringsämnen (swdoc)

Hälsa: Tallriksmodellen (swdoc)

Hälsa: Hygien (swdoc)

Hälsa: Motion (swdoc)

Hälsa: När du är sjuk (swdoc)

Hälsa: Att bli frisk (swdoc)