Jag i samhället med symbolstöd

 
colored pencils webb4
 

På denna sida hittar du materialet Jag i samhället med symbolstöd. Du behöver programmet Widgit Online för att öppna filerna och göra ändringar i texten.

 

Du och jag

Du och jag, version 1 

Du och jag, version 2

Du och jag, tillägg, version 1 

Du och jag, tillägg, version 2

Du och jag, online

Ekonomi

Ekonomi, version 1

Ekonomi, version 2

Ekonomi, tillägg, version 1

Ekonomi, tillägg, version 2

Ekonomi, online

Finland

Finland, version 1

Finland, version 2

Finland, tillägg, version 1

Finland, tillägg, version 2

Finland, online

Näringsliv

Näringsliv, version 1 

Näringsliv, version 2

Näringsliv, tillägg, version 1

Näringsliv, tillägg, version 2

Näringsliv, online

Materialet publiceras med tillstånd av Symbolbruket, Hargdata. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017, www.symbolbruket.se