Handledningar från Lärum

iStock 184609040
 
Här samlar vi Lärums handledningar i pdf-format. Dessa är fria att ladda ner och använda gratis, tack vare finansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Kontakta oss gärna om du har önskemål på teman för kommande handledningar.  

 

Så här hanterar du coronakrisen - med bildstöd (pdf)

Skolarbete hemma med barn i behov av stöd - en handledning för föräldrar (pdf)

Läsinlärning för personer med Downs syndrom - en handledning för föräldrar (pdf)

Programmering för varenda kotte - en handledning för undervisningspersonal (pdf)

Tecken och bilder som AKK - en handledning för småbarnspedagogiken (pdf)

Tidsuppfattning och tidsuttryck - en handledning åt dig som stöder personer med språkliga svårigheter (pdf)