Lärum fortbildning

 
fortbildning
 
Här hittar du material från Lärums föreläsningar och workshoppar.

AKK-mässan 2019

Tillgänglighet på webben

AKK-mässan 2017

Barbro Bruce: Språklig sårbarhet