Fysik&Kemi: Förklara för mig

Logo till Forklara for mig

Här hittar du filmer inom områdena fysik och kemi. Vi har gjort ett urval av tema på basen av grundskolans läroplan. De teman vi presenterar här är allmänbildande. Ni kan med fördel använda dessa filmer till exempel inom undervisning enligt modellen flipped classroom.

Det kommer att komma ut ett uppgiftshäfte till filmerna hösten 2020!