Solklart: En hållbar framtid

Solklart sidbild2 
En hållbar framtid utgör en av sex temahelheter i läromedlet Solklart Omgivningslära. Läromedlet följer den nya läroplanen och är en uppdatering av den äldre versionen Solklart. Läromedlet är planerat för elever inom specialundervisningen och kan användas flexibelt i årskurserna 3-6. Läromedlet är ett grundmaterial i lättläst form och innehåller två läsnivåer med uppgifter. Materialproduktionen har finansierats av Brita Maria Renlunds stiftelse och Kulturfonden.

Du hittar det digitala läromedlet samt tillhörande lärarhandledning på denna sida.

En hållbar framtid

en hallbar framtid klickbild
En hållbar framtid

 

Tilläggsmaterial

Lärarhandledning (pdf)