Alla vi tillsammans

sidbild alla vi tillsammans 
Alla vi tillsammans är en läromedelsserie i två delar. Läromedlet består av lättlästa förklaringar av begrepp relaterade till vårt samhälle, samt klimatförändringen och miljöproblem. Läromedlet är nivåindelat och kan lätt anpassas enligt individuella behov. Läromedlet är tänkt för specialundervisningen i årskurs 4–6, men också ungdomar och vuxna i behov av stöd kan ha stor nytta av dessa begrepp. Med ökad kunskap ökar delaktigheten i samhället!. 

På denna sida publiceras även uppdateringar då det sker förändringar i vårt samhälle.

Alla vi tillsammans - samhälle

Alla vi tillsammans - samhälle består av 57 kort, indelade i 15 teman som förklarar fenomen och strukturer i vårt samhälle. Den gröna sidan av kortet är lätt nivå med 1-3 korta lättlästa meningar. Den blåa sidan av kortet har lite mer fakta och kompletterar den grundläggande nivån. Dessa begreppskort får du tag på via Lärums webbshop.

I arbetshäftet befäster man de begrepp som förklarats på begreppskorten. Arbetshäftet får du tag på via Lärums webbshop.

Här i manualen hittar goda råd och tips på hur läromedlet kan användas:

Alla vi tillsammans - samhälle: Manual (pdf)

I denna instruktionsfilm får du höra hur läromedlet kan användas: 

Alla vi tillsammans - klimat och miljö (utkommer i början på år 2021)

Alla vi tillsammans - klimat och miljö består av 30 begreppskort, indelade i 4 teman som förklarar miljöproblem, orsaker, följder och dina påverkningsmöjligheter. Den gröna sidan av kortet är lättare nivå med några lättlästa meningar. Den blåa sidan av kortet har svårare text, mer fakta och kompletterar den grundläggande nivån.