Alla vi tillsammans

sidbild alla vi tillsammans 
Alla vi tillsammans är en läromedelsserie i två delar. Läromedlet består av lättlästa förklaringar av begrepp relaterade till vårt samhälle, samt klimatförändringen och miljöproblem. Läromedlet är nivåindelat och kan lätt anpassas enligt individuella behov. Läromedlet är tänkt för specialundervisningen i årskurs 4–6, men också ungdomar och vuxna i behov av stöd kan ha stor nytta av dessa begrepp. Med ökad kunskap ökar delaktigheten i samhället!.

Alla vi tillsammans har producerats med ekonomiskt stöd av Brita Maria Renlunds stiftelse och Svenska litteratursällskapet i Finland. 

På denna sida publiceras även uppdateringar då det sker förändringar i vårt samhälle.

Alla vi tillsammans - samhälle

Alla vi tillsammans - samhälle består av 57 kort, indelade i 15 teman som förklarar fenomen och strukturer i vårt samhälle. Den gröna sidan av kortet är lätt nivå med 1-3 korta lättlästa meningar. Den blåa sidan av kortet har lite mer fakta och kompletterar den grundläggande nivån. Dessa begreppskort får du tag på via Lärums webbshop.

I arbetshäftet befäster man de begrepp som förklarats på begreppskorten. Arbetshäftet får du tag på via Lärums webbshop.

Här i manualen hittar goda råd och tips på hur läromedlet kan användas:

Alla vi tillsammans - samhälle: Manual (pdf)

Om du vill printa ut uppföljningsblanketten skilt till eleven så finns den här:

Alla vi tillsammans - samhälle: Trädet (pdf)

I denna instruktionsfilm får du höra hur läromedlet kan användas: 

Alla vi tillsammans - klimatförändringen

Alla vi tillsammans - klimatförändringen består av 30 begreppskort med lättlästa förklaringar av begrepp relaterade till klimatförändringen och miljöproblem. Korten är indelade i fyra teman som förklarar miljöproblem, orsaker, följder och dina påverkningsmöjligheter. Korten är nivåindelade i två nivåer så att användningen kan anpassas enligt individuella behov. Den gröna sidan av kortet är lättare nivå med några lättlästa meningar. Den blåa sidan av kortet har svårare text, mer fakta och kompletterar den grundläggande nivån.

Till korten hör en handledning som du hittar här:

Alla vi tillsammans - klimatförändringen: Manual (pdf).

Korten kan du köpa i Lärums webbshop.

Korten är utarbetade i samarbete med Natur och Miljö.

Följande begrepp förklaras på korten

Miljöproblem: Klimatkris, Nedskräpning

Orsaker: Växthusgaser, Fossila bränslen, Skogsskövling, Växthusgaser från jordbruk, Överkonsumtion, Kolfotspår

Följder: Matkris, Havsnivån stiger, Haven försuras, Kraftiga stormar, Klimatflykting, Vattenbrist, Översvämningar, Värmeböljor, Biologisk mångfald

Dina påverkningsmöjligheter: Kolsänkor, Förnyelsebara energikällor, Matsvinn, Klimatsmarta val, Klimatstrejk, Flygskam, Klimatkompensera, Sopsortering, Vegetarian och vegan, Klimatavtal, Miljöorganisation, Cirkulär ekonomi, Säsongsmat