Digital materialbank

LLit SJ 19 webb3
 
Här finns material som du fritt får använda och omforma för elevens behov. Vi ger tips på lektioner, experiment, videon, bilder och appar inom ämnesövergripande temahelheter. Vi visar på möjligheter att utnyttja digitalt lärande. Här hittar du även Lärums egen produktion.