AKK-mässa


akk3 
AKK-MÄSSAN 2017

Optimal kommunikation — språk för oss alla

23.11.2017 kl. 12-17.30
Bangårdsvägen 9, Helsingfors, Östra Böle

Föreläsning, workshoppar, 
utställare, livestream,
musik och mingel. 

Arrangörer: FDUV/Lärum, Åbo Akademi, Datero, Folkhälsans Datatek, Regionförvaltningeverket, Valteri Center för lärande och kompetens, Skilla

Gratis inträde!

Anmäl dig senast 9.11 här.

Mer info ger Fredrik Åman på Regionförvaltningsverket: 
e-post: fredrik.aman@avi.fi
telefon: 029 5018 619

Läs om programmet på mässan här