Workshoppar och fortbildning


Lärums fortbildning
 
Kontakta oss för fortbildning med specialpedagogiskt tema.

Lärum kan arrangera fortbildningen eller ge förslag på andra aktuella aktörer. 

 

Lärum erbjuder till exempel workshoppar om:

  • IKT och digital kompetens i anpassade inlärningsmiljöer
  • Programmering för nybörjare
  • Sinnesintryck och dess påverkan i lärmiljöer
  • Skriv lättläst för dina elever