Workshoppar och fortbildning


Lärums fortbildning
 
Kontakta oss för fortbildning med specialpedagogiskt tema.

Lärum kan arrangera fortbildningen eller ge förslag på andra aktuella aktörer. 

 

Lärum erbjuder till exempel:

  • Föreläsning: Inklusion – vad betyder det?
  • Workshop: IKT och digitala lösningar i anpassade inlärningsmiljöer.
  • Workshop: Tips för utomhuslektioner
  • Workshop: Lättläst i skolan

 

Övriga aktörer i Svenskfinland:

  • Sofia Kullberg
  • UllaStina Åman
  • Folkhälsan/Datateket
  • Valteri, Skilla
  • Datero