Sinnesstimulering och bollprodukter


Kilkuddevuxen webb2


 
I Lärums utställning i Helsingfors finns även olika sinnestimulerande material och verktyg.

Lärum har i sin utställning bollprodukter som täcke, dyna, pall, väst, knätäcke, mm. Bollprodukterna är hjälpmedel för avslappning och sinnesstimulering. Kontakta oss om du vill bekanta dig med produkterna.

Bollprodukterna kan beställas från Lärum.

  • Boka tid för att komma och bekanta dig med sinnesrummen och bollprodukterna i Helsingfors.
  • Boka tid för att komma och bekanta dig med bollprodukterna i Vasa.

Mera information om bollprodukterna