Låna Lärum


Lana Larum webb2 
Du får låna allt material som finns i Lärums utbud. Du kan bekanta dig med utbudet i Lärums webbshop

Kontakta oss och berätta hurudant material du är intresserad av.

Du får också besöka utställningen och själv välja vad du vill ha i lådan.

Vi kommer överens om hur länge du lånar materialet och hur transporterna ordnas.