Läromedelsutställningar

materialllbocker

Läromedelsutställningar 2020

Våren 2020 har Lärum, Schildts&Söderströms, Ung Företagsamhet och Valteri gemensamma läromedelsutställningar med workshoppar på följande orter i Österbotten, Åboland, Nyland och Helsingforsregionen. Tillfällena är fritt öppna för alla lärare, pedagoger och annan skolpersonal oberoende av i vilken skola de arbetar.

Utställningarna hålls 14.00–16.30. 

Workshopparna börjar 14.30.

Tryck på ortens namn för att läsa mera om programmet på just din ort.

Varmt välkommen!

 

10.2 Närpes, Närpes gymnasium

11.2  Kristinestad, Kristinestads gymnasium

12.2  Vasa, Lärums utrymmen på Storalånggatan 60

13.2  Korsholm, Kvevlax lärcenter

17.2  Pedersöre, Sursik skola

18.2 Larsmo, Cronhjelmsskolan

19.2 Nykarleby, Zachariasskolan

20.2 Karleby, Donnerska skolan

9.3 Malax, Petalax högstadium

 

25.2  Pargas, Malms skola

26.2 Esbo, Mattlidens skola

27.2 Ekenäs, Seminarieskolan

2.3 Ingå, Kyrkfjärdens skola

3.3 Lovisa, Generalshagens skola

4.3 Borgå, Kvarnbackens skola

10.3 Kyrkslätt, Winellska skolan

12.3 Helsingfors, Botby grundskola