Läromedelsrunda


letter 1219547 FB4


Läromedelsrunda 2018

Lärum och Schildts & Söderströms ordnar även i år en läromedelsrunda med gemensamma utställningar i Svenskfinland, vecka 5 i Österbotten och vecka 7 och 10 i Södra Finland.

Vi ställer ut läromedel för daghem och förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Vi presenterar också digitala läromedel.

Klicka här för en mera detaljerad lista med information om i vilka skolor och vilka tidpunkter vi finns på plats.