Tjänster


Våra tjänster består av:

   Handledning, föreläsningar och fortbildning

   Läromedelsproduktion

   Förmedling av material

 

Handledning, föreläsningar och fortbildning 

För att optimera specialundervisningen av barn och unga i behov av stöd behövs gedigen kunskap om material och metod. Lärum hjälper dig!

school 1223875Vi arbetar för att skapa positiva attityder och visa på möjligheter till fungerande undervisningsarrangemang. Vi handleder lärare, skolgångsbiträden, anhöriga, psykologer, kuratorer, m.fl. Alla som är med och bidrar till elevens skolgång.

Handledningens innehåll varierar. Vi kan träffas och diskutera specialbehov rent faktabaserat. Vi kan gemensamt fundera på en specifik situation. Vi kan ventilera dina egna specialpedagogiska funderingar. Tillsammans löser vi det! 

Vi anordnar också föreläsningar och fortbildningar om hur skolan kan möta och hjälpa elever som är i behov av stöd.

Till början 

 

Läromedelsproduktion – jämlik undervisning i Svenskfinland!

En del behöver mer för att få lika mycket.

beskard bild2 med selektiv fokus8Lärum producerar egna specialpedagogiska läromedel. Vi försöker fylla i de materialluckor som finns i Svenskfinland. Vi utvecklar ständigt nya läromedel och uppdaterar befintliga.

Saknar du något läromedel för dina elever i behov av stöd? Kontakta oss! Det är kanske snart på kommande, eller så blir det just du som startar en process för ett nytt finlandssvenskt specialpedagogiskt läromedel.  

Till början 

 

Förmedling av material – bekanta dig med utbudet!

Vi arbetar kontinuerligt med att förmedla och sprida specialpedagogiska läromedel och material i Svenskfinland. Vi presenterar både våra egna material och material från andra förlag. Känner du till ett bra material som inte finns att tillgå? Kontakta oss! Vi kanske får tag på det åt dig.

Handledning: Du kan bekanta dig med allt material genom att kontakta våra handledare. Då får du en personlig genomgång av utbudet. Du hittar säkert något som passar din situation just nu.

Presentationer: Vi gör turnéer i Svenskfinland och finns representerade på mässor, minimässor och skolbesök. Håll utkik efter datum och kom och besök oss. Bläddra i och känn på våra nyheter. 

Boka presentation för din grupp: Vi tar emot grupper av lärare, studerande och övriga som intresserar sig för vår verksamhet. Vi ordnar presentationen enligt önskemål.

DSC 5151Utställningar: Du kan också besöka våra utställningar på Storalånggatan 60 i Vasa och Nordenskiöldsgatan 18 A     i Helsingfors. Kontakta gärna våra handledare före besöket. Då försäkrar du dig om att någon är på plats och att du har möjlighet att besöka hela utställningen.

Webbshop: I vår webbshop kan du beställa material från Lärum.  

utstalnlningen i vasa mindre

Till början