Tjänster

 Larum webb plupp 5 ny 1

 
Lärum arbetar för att skapa positiva attityder och visa på möjligheter till fungerande undervisningsarrangemang i skolor, på boenden och i andra anpassade inlärningsmiljöer.  

Vi erbjuder verktyg och handledningstjänster. 

Lärum producerar, utvecklar och förmedlar specialpedagogiska läromedel och material i Svenskfinland.

Saknar du något läromedel för dina elever i behov av stöd? Känner du till ett bra material som inte finns att tillgå? Kontakta oss! 

Lärum arbetar även för att främja digital delaktighet och kommunikation för personer i behov av stöd i inlärningen, bland annat genom att producera och utveckla lättläst material om IKT. Vi erbjuder också workshoppar och handledning och ordnar föreläsningar och fortbildningar om hur skolan kan möta och hjälpa elever som är i behov av stöd i inlärningen.