Om Lärum

 
abc2
   

Lärums verksamhet och målgrupper

”En del behöver mer för att få lika mycket”

Lärum arbetar med att:

  • Utveckla och erbjuda verktyg för anpassade inlärningsmiljöer.
  • Sprida kunskap om särskilda behov i inlärningen. 
  • Stöda och handleda Lärums målgrupper, till exempel skolpersonal, personal inom sociala sektorn och personal inom dagvården som arbetar med personer som behöver anpassade inlärningsmiljöer.

 

Mer om Lärums tjänster

 

Lärum arbetar för:

  • Yrkesgrupper som arbetar med personer som behöver anpassade inlärningsmiljöer. Till exempel lärare, skolgångsbiträden, personal inom sociala sektorn, personal inom dagvården och studerande.
  • Personer med utvecklingsstörning, elever inom specialundervisningen och deras anhöriga.

Förutom Lärums direkta målgrupper kan också andra, så som seniorer, invandrare och personer med olika funktionsnedsättningar använda Lärums tjänster.

 

 

Lärum stöds av RAY

ray ny webb

 

 Till början