Om Lärum


En del behöver mer

   
Lärum är en hjälpande hand i inlärningen

  • Lärum utvecklar och erbjuder verktyg för anpassade inlärningsmiljöer, till exempel i specialundervisningen eller på boenden.
  • Vi sprider kunskap om särskilda behov i inlärningen.
  • Vi stöder och handleder kring material, bland annat lärare och annan personal som arbetar med personer som behöver anpassade inlärningsmiljöer.

Mer om Lärums tjänster


Lärum arbetar för

  • Experter inom anpassade inlärningsmiljöer, bland annat specialpedagoger med handledningsuppdrag.
  • Yrkesgrupper som arbetar med personer som behöver anpassade inlärningsmiljöer. Till exempel lärare, skolgångsbiträden, personal inom sociala sektorn, personal inom dagvården och studerande.
  • Personer med utvecklingsstörning, elever inom specialundervisningen och deras anhöriga. 

Vi välkomnar också andra, så som seniorer, invandrare och personer med olika funktionsnedsättningar att ta del av Lärums tjänster. Lärum stöds av STEA.