Videon


Här tipsar vi om videomaterial om temat Programmering. Dessa kan ha nytta av när du undervisar. Med hjälp av videomaterial kan du höja multilitteraciteten och därmed stöda elevernas inlärning. Årskursen är vald utgående ifrån hur vi tror att videoklippet i fråga passar specialundervisning.

 

VIDEON FÖR ÅK 7-9

(Kan du koden? Del 1, Hajbo Oo)

 

 VIDEON FÖR LÄRARE:

(Introduktion till programmering, Yle Arena - Vetamix)

(Program your teacher to make a Jam Sandwich (Sandwich Bot) Junior Computer Science, Philip Bagge)

(Kan du koden? Del 1, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 2, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 3, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 4, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 5, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 6, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 7, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 8, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 9, Hajbo Oo)

(Kan du koden? Del 10, Hajbo Oo)

 

Till början