Produkter

Här presenterar vi produkter som du kan ha nytta av när du behandlar temat Närmiljö. Om du klickar på produktbilden kommer du till vår webbshop. Där får du läsa mera om produkten.

 

Tips på produkter:

Vaxter omkring oss A 2Växter omkring oss A

Runt omkring oss kan vi hitta många intressanta växter. Det är spännande att se var växterna finns och om de går att äta. I den här boken presenteras 27 växter på ett tydligt och enkelt sätt. De olika växterna återkommer på flera sidor och den nya kunskapen repeteras genom hela boken. Den visuellt tydliga layouten ger eleven möjlighet att själv förstå vad som ska göras på sidan.

Vaexter omkring oss BVäxter omkring oss B

I Växter omkring oss B presenteras växter på ett tydligt och enkelt sätt. Strukturen och grundtanken är densamma som i Växter omkring oss A. Här har vi dock lagt till några växter för att kunna göra mer fördjupande jämförelser. I arbetsboken finns korta faktatexter om varje växt.

 

Tio vanliga fåglar - fickbok Tio vanliga faglar fickbok2

Tio vanliga svenska fåglar presenteras med foto och kortfattad text. Fickboken passar mycket bra att ta med ut i naturen.

 

 

Tio vanliga faglar fakta och arbetsbokTio vanliga fåglar - arbetsbok

Du får läsa och lära om tio vanliga svenska fåglar. Boken innehåller också flera sidor med olika slag av arbetsuppgifter.

 

 

 

Djur omkring oss ADjur omkring oss A

Det finns många spännande djur omkring oss. I boken presenteras 21 djur på ett tydligt och enkelt sätt. Boken har korta faktatexter om varje djur och arbetsuppgifter med svarsalternativ i bilder. Layouten är visuellt tydlig - eleven har möjlighet att själv förstå vad som ska göras på sidan.

 

Djur omkring oss BDjur omkring oss B

I Djur omkring oss B presenteras djur på ett tydligt och enkelt sätt. Strukturen och grundtanken är densamma som Djur omkring oss A. Här har vi dock lagt till några djur. I arbetsboken finns korta faktatexter om varje djur. I boken finns uppgifter både med enbart bilder och med kort text. Ett lässtöd medföljer. 

 

Solklart Miljo och naturkunskap 3Solklart Miljö- och naturkunskap 3

Solklart består av kopieringsunderlag. Texten är lättläst och fonten stor och tydlig. Materialet kan även laddas ner i pdf-format. Innehåller också web-tips, lärartips med stoffbakgrund och tyngdpunkt samt tips på bredvidläsningslitteratur. Materialet behandlar bl.a. Naturen omkring oss, Växten, Vägkantens växter och djur, Trafiken samt Vårens växter och djur.

 

Att lara in ute aret runtAtt lära in ute året runt

Den här boken på 300 sidor beskriver hur man kan arbeta utomhus med elever under alla årstider. Boken är indelad i olika teman, främst inom naturkunskap. Andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa presenteras också, vilket hjälper läraren att arbeta ämnesövergripande. För elever i åk F-9.

 

Att lara in ute ovningar i bakfickan2Att lära in ute - Övningar i bakfickan

Boken innehåller 100 övningar och lekar som inte kräver något material. De passar ute i naturen, eller på väg dit eller hem.

 

 

 

Leka och lara naturvetenskap och teknik uteLeka och lära naturvetenskap och teknik ute

I boken presenteras ca 150 aktiviteter. Boken inspirerar till att vara nyfikna på vardagsfenomen i naturen med elever i åk F-2. Boken kan också användas med äldre elever.

 

 

Att lara in ute for hallbar utveckling F 10Att lära in ute - För hållbar utveckling

Boken innehåller övningar som bäst genomförs utomhus - på skolgården, i naturen nära skolan eller i samhället men också konkreta tips på för- och efterarbete inomhus. I boken behandlas ekologisk-, ekonomisk- och social hållbar utveckling.

 

  

Inne utelekarInne- & utelekar

Box med 35 innelekar och 35 utelekar. Här finns Knutgubben, Kramkull, Fyren, Bomullspingis, Ormen, Skattjakt mm. Alla lekar har en symbol, ett moln för innelekar och en sol för utelekar. Där står också vilka förberedelser som behövs och från vilken ålder leken passar.

 

Till början