Mitt år

 
mittar

 
Bildstöd ger en bas för en överskådlig kalender. Detta material kan du fritt använda med tillstånd av Widgit Software/Hargdata AB. Om du har Widgit online eller programmet Symwriter kan du modifiera och komplettera enligt egna behov. Detta material är producerat i samarbete med Johan Palmen på Folkhälsan. Klicka på bildlänken nedan för att öppna tilläggsmaterialet till Mitt år.

 

Tilläggsmaterial pdf

mittar tillaggsmaterialpdf

 

Tilläggsmaterial redigerbar WODOC

mittar tillaggsmaterialredigerbarwodoc