Produkter

Här presenterar vi produkter som du kan ha nytta av när du undervisar elever i IKT. Om du klickar på produktbilden kommer du till vår webbshop. Där får du läsa mera om produkten.

 

Tips på produkter:

LL IpadLättläst om Ipad

Med hjälp av den här boken lär du dig använda din Ipad med operativsystemet iOS9. Boken berättar lättläst hur du ska använda din Ipad. Du lär dig också hur du ska ladda ner appar till din Ipad och vad du ska vara försiktig med.

Se ett utdrag ur Lättläst om Ipad

 

LL om internetLättläst om internet

Det här är en lättläst lärobok om hur man använder internet. Boken är uppdelad i tre olika kunskapsnivåer. I slutet av boken finns även en ordlista över internetrelaterade ord, med lättlästa förklaringar. Boken är baserad på Internet selkokielellä (Petri Ilmonen/KVL).

Se ett utdrag ur boken Lättläst om internet

 

LL roer dig tryggtRör dig tryggt på internet

Med hjälp av den här boken lär du dig använda internet på ett tryggt sätt. Boken berättar om hur du ska bete dig på internet och vad du ska vara försiktig med. Du lär dig också om upphovsrätt, virus och vad som är olagligt på internet.

Se ett utdrag ur Rör dig tryggt på internet

 

LL epostLättläst om e-post

Det här är en lättläst bok om hur man använder e-post. I boken finns en ordlista över e-postrelaterade ord. Boken är baserad på Verkkoposti selkokielellä (Petri Ilmonen/KVL) och är översatt och bearbetad av Carina Frondén (FDUV).

Se utdrag ur Lättläst om epost

 

Laettlaest it LaerarhandbokLättläst it Lärarhandbok

Lättläst it-Lärarhandbok utgör ett didaktiskt verktyg och stöd för lärare för IKT-undervisning. Den definierar undervisningsmål och viktiga delområden inom IKT och innehåller över 170 undervisningsidéer. Publikationen är en översättning av Tikas opetussuunnitelma (Petri Ilmonen/KVL). Lärarhandboken möjliggör en välplanerad, målinriktad och individuell IKT-undervisning.

Se utdrag ur Lättläst it lärarhandbok

 

 

LL utvaerderingsblanektter

Lättläst it - Utvärderingsblanketter

För utvärdering av kunskaper i informations- och kommunikationsteknik. Lättläst it-Utvärderingsblanketter är skapade som ett gemensamt arbetsverktyg för läraren och för eleven i IKT-undervisningen. Det är även möjligt att använda utvärderingsblanketterna i självutvärderande syfte. Utvärderingsblanketterna är en översättning av Tikas-arviointilomakkeet och grundar sig på Lättläst it-Lärarhandbok.

Se utdrag ur Lättläst it - Utverderingsblanketter

 

 

10 goda rad om internet

Publikation - 10 goda råd om internet

10 goda råd om internet är en handbok i netikett. Med netikett menas regler och råd för hur man ska bete sig på internet. De här reglerna hjälper dig att använda internet på ett tryggt sätt. 10 goda råd om internet är en lättläst publikation inom ramen för projektet Lättläst IT enligt TIKAS. Projektet genomförs av Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Om du beställer 20 eller fler får du Netiketten till halva priset. Skriv in antalet du vill ha, vi räknar ut rabatten på fakturan.

Ladda ner häftet 10 goda råd om internet

 

 

Affisch 10 goda rad om internetAffisch - 10 goda råd om internet

Affischen fungerar som komplement till häftet: 10 goda råd om internet, Netikett. Den kan hängas på väggen i det rum där eleverna använder internet, för att påminnna om vilka regler som gäller för att röra sig tryggt på internet. Affischen är en publikation inom ramen för projektet Lättläst IT enligt TIKAS. Projektet genomförs av Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.

 

 

Ta hand om din dator3

Affisch - Ta hand om din dator

Om du följer affischens åtta goda råd håller dina prylar längre och fungerar som de ska! Affischens goda råd ges i korta, lättlästa texter och humoristiska bilder ritade av illustratören Antti Ollikainen.

 

Till början