Lärums eget material


larums eget material webb2

 
Här hittar du Lärums eget material, bland annat material med symbolstöd, arbetsmaterial till lättlästa böcker och material för läsförståelse.

 

Mitt år: tilläggsmaterial

Tilläggsmaterial till Mitt år

Bildstöd ger en bas för en överskådlig kalender. Detta material kan du fritt använda med tillstånd av Widgit Software/Hargdata AB. Om du har Widgit online eller programmet Symwriter kan du modifiera och komplettera enligt egna behov. Detta material är producerat i samarbete med Johan Palmen på Folkhälsan.

 

Symbolstöd: handbok och exempel

Handbok

Exempel: De första åren, Papunet

Exempel: De första åren, Papuri

Materialet publiceras med tillstånd av © Papunet

Exempel: De första åren, version 1, Widgit

Exempel: De första åren, version 2, Widgit

Materialet publiceras med tillstånd av Symbolbruket, Hargdata. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017, www.symbolbruket.se

Exempel: De första åren , Handlaget 

Bilderna är gjorda av Hannele Rabb.

 

Jag i samhället - med symbolstöd

Du behöver programmet Widgit Online för att öppna filerna och göra ändringar i texten.

Du och jag, version 1 

Du och jag, version 2

Du och jag, tillägg, version 1 

Du och jag, tillägg, version 2

Du och jag, online

Ekonomi, version 1

Ekonomi, version 2

Ekonomi, tillägg, version 1

Ekonomi, tillägg, version 2

Ekonomi, online

Finland, version 1

Finland, version 2

Finland, tillägg, version 1

Finland, tillägg, version 2

Finland, online

Näringsliv, version 1 

Näringsliv, version 2

Näringsliv, tillägg, version 1

Näringsliv, tillägg, version 2

Näringsliv, online

Materialet publiceras med tillstånd av Symbolbruket, Hargdata. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017, www.symbolbruket.se

 

Arbetsmaterial till lättlästa återberättade böcker:

Maresi sammanställt av Jolin Slotte

Tusenblad sammanställt av Jolin Slotte

Orgelbyggaren sammanställt av Jolin Slotte

Där vi en gång gått sammanställt av Jolin Slotte

 

Arbetsmaterial till Filip serien

Filip i djurparken arbetsmaterial

Filip och båten

Bilder till Filip och båten

Filip och flyget

Bilder till Filip och flyget

Filip och tunneln

Bilder till Filip och tunneln

 

Arbetsmaterial till Katten i Edits trädgård

Katten i Ediths trädgård arbetsmaterial

 

ABC projektet

Läsförståelseträning i högstadiet

 

Tilläggsmaterial till finlandssvenska tester

Ida o Filip uppgift

Frida och djuren sammanställningsblankett

KSS2 svarsblankett

KSS2 sammanstallningsblankett som pdf

KSS2 sammanstallningsblankett som excel-fil

KSS5 sammanstallningsblankett pdf

KSS5 sammanställningsblankett som excel-fil