Lärums eget material


larums eget material webb2

 
Här hittar du Lärums eget material, bland annat material med symbolstöd, arbetsmaterial till lättlästa böcker och material för läsförståelse.


Symbolstöd

 

Mitt år

Tilläggsmaterial till Mitt år

Bildstöd ger en bas för en överskådlig kalender. Detta material kan du fritt använda med tillstånd av Widgit Software/Hargdata AB. Om du har Widgit online eller programmet Symwriter kan du modifiera och komplettera enligt egna behov. Detta material är producerat i samarbete med Johan Palmen på Folkhälsan.

 

Symbolstöd: handbok och exempel

Handbok

Exempel: De första åren, Papunet

Exempel: De första åren, Papuri

Materialet publiceras med tillstånd av © Papunet

Exempel: De första åren, version 1, Widgit

Exempel: De första åren, version 2, Widgit

Materialet publiceras med tillstånd av Symbolbruket, Hargdata. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017, www.symbolbruket.se

Exempel: De första åren , Handlaget 

Bilderna är gjorda av Hannele Rabb.

 

Jag i samhället - med symbolstöd

Du behöver programmet Widgit Online för att öppna filerna och göra ändringar i texten.

Du och jag, version 1 

Du och jag, version 2

Du och jag, tillägg, version 1 

Du och jag, tillägg, version 2

Du och jag, online

Ekonomi, version 1

Ekonomi, version 2

Ekonomi, tillägg, version 1

Ekonomi, tillägg, version 2

Ekonomi, online

Finland, version 1

Finland, version 2

Finland, tillägg, version 1

Finland, tillägg, version 2

Finland, online

Näringsliv, version 1 

Näringsliv, version 2

Näringsliv, tillägg, version 1

Näringsliv, tillägg, version 2

Näringsliv, online

Materialet publiceras med tillstånd av Symbolbruket, Hargdata. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017, www.symbolbruket.se

 

Arbetsmaterial till lättlästa böcker

 

Arbetsmaterial till lättlästa återberättade böcker:

Farlig midsommar sammanställt av Jolin Slotte

Maresi sammanställt av Jolin Slotte

Maresi lättare bearbetat av Johanna Pipping-Arrakoski

Tusenblad sammanställt av Jolin Slotte

Orgelbyggaren sammanställt av Jolin Slotte

Där vi en gång gått sammanställt av Jolin Slotte

 

Arbetsmaterial till Filip serien

Filip i djurparken arbetsmaterial

Filip och båten

Bilder till Filip och båten

Filip och flyget

Bilder till Filip och flyget

Filip och tunneln

Bilder till Filip och tunneln

 

Arbetsmaterial till Katten i Edits trädgård

Katten i Ediths trädgård arbetsmaterial

 

Läsförståelse

 

ABC projektet

Läsförståelseträning i högstadiet

 

Tilläggsmaterial till finlandssvenska tester

Ida o Filip uppgift

Frida och djuren sammanställningsblankett

KSS2 svarsblankett

KSS2 sammanstallningsblankett pdf

KSS2 sammanstallningsblankett xcl

KSS5 svarsblankett pdf

KSS5 sammanstallningsblankett pdf

KSS5 sammanställningsblankett xcl

Fyra toner på dragspelet sammanställningsblankett xcl