Videon

Här tipsar vi på videon, som du kan ha nytta av när du undervisar elever om temat Hållbar utveckling. Med hjälp av videon kan du höja multilitteraciteten och därmed stöda elevernas inlärning. Årskursen är vald utgående ifrån hur vi tror att videoklippet i fråga passar specialundervisning.

 

VIDEON FÖR ÅK 1-2

(En liten film om återvinning, Tetra Pak Sverige)

 

VIDEON FÖR ÅK 3-6

(En liten film om återvinning, Tetra Pak Sverige)

(Återvinning börjar med sortering, Rosk'n Roll)

(Vik mera! En hälsning från Återvinnarna, Tetra Pak Sverige)

 

VIDEON FÖR ÅK 7-9

(En liten film om återvinning, Tetra Pak Sverige)

(Återvinning börjar med sortering, Rosk'n Roll)

(Vik mera! En hälsning från Återvinnarna, Tetra Pak Sverige)

(Energispanarfilmen, Naturskyddsföreningen)

(Superhjältar och hållbar utveckling 2030, Suomen ulkoministeriö)

(Visste du att... - Naturskyddsfäreningen, Naturskyddsföreningen)

 

Till början