Välkommen till vår materialbank!

Här finns material som du fritt får använda och omforma för elevens behov. Vi ger tips på lektioner, experiment, videon, bilder och appar inom sex temahelheter. Vi visar på möjligheter att utnyttja multilitteracitet och fenomenbaserat lärande.

Du kan använda vår IKT-ordbok om du eller dina elever möter på IKT-relaterade ord, som ni vill ha en lättläst förklaring till.

colored pencils 179168

Våra temahelheter är: 

Vi presenterar även övrigt material som kan intressera dig. Du kan ladda ner bland annat tilläggsmaterial till finlandssvenska tester och arbetsmaterial till några lättlästa böcker.