Veckokalendern "Mitt år"

 
mittar

 
Bildstöd ger en bas för en överskådlig kalender. Detta material kan du fritt använda med tillstånd av Widgit Software/Hargdata AB. Om du har Widgit online eller programmet Symwriter kan du modifiera och komplettera enligt egna behov. Detta material är producerat i samarbete med Johan Palmen på Folkhälsan. Klicka på bildlänken nedan för att öppna tilläggsmaterialet till Mitt år.

 

Tilläggsmaterial pdf

mittar tillaggsmaterialpdf

 

Tilläggsmaterial redigerbar WODOC

mittar tillaggsmaterialredigerbarwodoc

 

Tilläggsmaterial redigerbar IPDOC

mittar ipdoc