Solklart: Min världsbild


Parm Min varldsbild sidbild3

 
Min världsbild utgör en av sex temahelheter i läromedlet Solklart Omgivningslära. Läromedlet följer den nya läroplanen och är en uppdatering av den äldre versionen Solklart. Läromedlet är planerat för elever inom specialundervisningen och kan användas flexibelt i årskurserna 3-6. Läromedlet är ett grundmaterial i lättläst form och innehåller två läsnivåer med uppgifter.

Du hittar alla kapitel ur Min världsbild samt tillhörande lärarhandledning på denna sida. Klicka på bildlänkarna för att se filerna.

Kapitel

bildlank kartor2


 

bildlank finland2

 

bildlank nordenbaltikum

 


bildlank eruopa

 

Tilläggsmaterial

Lärarhandledning (pdf)