Finska: Minne&Sinne


minnesinne3
 

Minne&Sinne är ett läromedel i finska för specialundervisningen. Det kan användas av elever i behov av stöd i grundskolans årskurs 3-9.

Läromedlet består av tre delar. Första delen består av digitala kurser på två nivåer. I nivån Ord hittar du ord, bild och enkla vardagsfraser. I nivån Text hittar du enkla texter bestående av 3-5 meningar med 3-5 ord. Det finns också en tredje nivå som är en mer avancerad text. Den är publicerad som ett worddokument. Andra delen består av ett antal grammatikkurser. Tredje delen består av en verbfabrik där du kan träna böjningen av ett stort antal verb.

Uppgiftspapper till nivå Ord hittar du här.

Läs lärarhandledningen här.

Här hittar du bilder på personerna.

Läromedlet är under uppbyggnad och utkommer stegvis under åren 2018 och 2019. I detta skede publicerar vi första temat Kotona. Återkom till oss på Lärum med feedback! I samarbete med er bygger vi upp läromedlet och utvecklar i enlighet med era önskemål.


Tema 1: Kotona

kotona ord2

 kotona text2

 

Lärarhandledning till Kotona

Tilläggstext till Kotona