Solklart: En hållbar framtid

 
parm En hallbar framtid sidbild 
En hållbar framtid utgör en av sex temahelheter i läromedlet Solklart Omgivningslära. Läromedlet följer den nya läroplanen och är en uppdatering av den äldre versionen Solklart. Läromedlet är planerat för elever inom specialundervisningen och kan användas flexibelt i årskurserna 3-6. Läromedlet är ett grundmaterial i lättläst form och innehåller två läsnivåer med uppgifter.

Du hittar det digitala läromedlet samt tillhörande lärarhandledning på denna sida.

En hållbar framtid

bildlank en hallbar framtid 

 

Tilläggsmaterial

Lärarhandledning (pdf)