Digital materialbank


colored pencils webb2


 
Här finns material som du fritt får använda och omforma för elevens behov. Vi ger tips på lektioner, experiment, videon, bilder och appar inom ämnesövergripande temahelheter. Vi visar på möjligheter att utnyttja multilitteracitet och fenomenbaserat lärande. Här hittar du även Lärums egen produktion.